9 Tháng Sáu, 2020

NGUYÊN NHÂN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ LÀ GÌ? – PHẦN 5

PHẦN 5 (phần cuối) – Phòng ngừa khỏi ô nhiễm không khí Nguồn: omnihospitals Nguyên nhân và ảnh hưởng của ô nhiễm không khí trong nhà […]
8 Tháng Năm, 2020

“SỨC KHỎE KHÔNG MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN MÀ ĐƯỢC ĐỔI BẰNG SỰ HIỂU BIẾT”

“SỨC KHỎE KHÔNG MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN MÀ ĐƯỢC ĐỔI BẰNG SỰ HIỂU BIẾT” Đó là chia sẻ của ông Trần Văn Quang tại Lâm Đồng, […]
29 Tháng Tư, 2020

Nguyên nhân và ảnh hưởng của ô nhiễm không khí trong nhà là gì? PHẦN 4

PHẦN 4 – Mối nguy hại từ khói nhang Nguồn: omnihospitals Nguyên nhân và ảnh hưởng của ô nhiễm không khí trong nhà là gì? PHẦN […]